Prevádzkový poriadok

 

 

PREVÁDZKOVÝ A UBYTOVACÍ PORIADOK PRE

UBYTOVACIE ZARIADENIE „HOSTEL SRZ“


1) Identifikačné údaje prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia
Názov stavby: Hostel SRZ
Typ ubytovania: Ubytovacie zariadenie s časovo obmedzeným ubytovaním
s nižším štandardom ( ďalej len zariadenie )
Majiteľ: Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia Košice
sídlo: Vodná 1, 040 01 Košice – Staré mesto
Prevádzkovateľ: MsO Košice s.r.o.
sídlo: Vodná 1, 040 01 Košice – Staré mesto
IČO: 47 913 819
DIČ: 202 415 0205
Registrácia: Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro,
vložka č. 36450/V
Prevádzka: Prevádzka sa nachádza na Vodnej ulici č. 1 v Košiciach – Staré mesto
Zodpovední vedúci: Štefan Kopčo – konateľ, Alexander Ráthy - konateľ

I. PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

1) Druh a spôsob poskytovania ubytovacích služieb

Ubytovacie služby sú poskytované pre členov Slovenského rybárskeho zväzu a pre ich
rodinných príslušníkov. V prípade voľnej kapacity je možné ubytovanie pre turistov
a návštevníkov mesta, obchodných cestujúcich, športovcov. Ubytovanie je možné poskytnúť na
základe písomnej objednávky alebo prostredníctvom aplikácie Booking cez internet. Platný
cenník služieb sa nachádza na recepcii a tiež je umiestnený na webovej stránke prevádzkovateľa.
Jedná sa o ubytovacie zariadenie s časovo obmedzeným ubytovaním s nižším štandardom.
Ubytovacia časť zariadenia sa nachádza na prvom poschodí budovy Rybárskeho domu.
Vchod na poschodie je po vstupe do budovy spoločný s prízemnou časťou budovy, v ktorej sú
umiestnené kancelárie a zasadačka miestnej rybárskej organizácie. V časti slúžiacej pre styk
s verejnosťou je umiestnená aj recepcia ubytovacieho zariadenia určená pre registráciu
ubytovaných. Neďalekým schodiskom sa ubytovaný následne presunie na objednanú resp.
pridelenú izbu. Budova nie je vybavená výťahom.
K dispozícií je 7 izieb s celkovou kapacitou 24 lôžok a izby sú riešené nasledovne:

1. Izba Ap. č. 1 ( vchod z pavlače vpravo)
Počet lôžok: 3
Plocha: 22,5 m² Objem: 70 m³
Výbava: - samostatné WC, sprchovací kút, 3 ks skrine, 3 ks stoličiek, 1 stôl, nástenný
vešiak, nádoba na odpadky, nočná lampa pri každom lôžku, záclona, záves

2. Izba Ap. č. 2 ( vchod z pavlače oproti schodisku)
Počet lôžok: 3
Plocha: 24 m² Objem: 68 m³
Výbava: - samostatné WC, sprchovací kút, 2 ks skrine, 2 ks stoličiek, 1 stôl, nástenný
vešiak, nádoba na odpadky, nočná lampa pri každom lôžku, záclona, záves

3. Izba Ap č. 3 ( vchod z pavlače vľavo)
Počet lôžok: 2
Plocha: 14 m² Objem: 43 m³
Výbava: - samostatné WC, sprchovací kút, 2 ks skrine, 2 ks stoličiek, 1 stôl, nástenný
vešiak, nádoba na odpadky, nočná lampa pri každom lôžku, záclona, záves

4. Izba č. 4 ( vnútorný priestor )
Počet lôžok: 6
Plocha: 18 m² Objem: 55 m³
Výbava: - 2 ks skrine, 2 ks stoličiek, 1 stôl, nástenný vešiak, nádoba na odpadky, nočná
lampa pri každom lôžku, záclona, záves

5. Izba č. 5 ( vnútorný priestor )
Počet lôžok: 2
Plocha: 10 m² Objem: 31 m³
Výbava: - 1 ks skrine, 1 ks stoličiek, 1 stôl, nástenný vešiak, nádoba na odpadky, nočná
lampa pri lôžku, záclona, záves

6. Izba č. 6 ( vnútorný priestor )
Počet lôžok: 2
Plocha: 13 m² Objem: 40 m³
Výbava: - 2 ks skrine, 2 ks stoličiek, 1 stôl, nástenný vešiak, nádoba na odpadky, nočná
lampa pri každom lôžku, záclona, záves

7. Izba č. 7 ( vnútorný priestor )
Počet lôžok: 6
Plocha: 24 m² Objem: 65 m³
Výbava: - 2 ks skrine, 2 ks stoličiek, 1 stôl, nástenný vešiak, nádoba na odpadky, nočná
lampa pri každom lôžku, záclona, záves

Celkový komplex dotvárajú:


Kuchynka ( vnútorný priestor )
Plocha: 13,5 m² Objem: 42 m³
Výbava: - 9 ks stoličiek, 6 ks stolov, štvormiestna lavica na sedenie, chladnička
s mrazničkou, mikrovlnná rúra, bežný kuchynský riad, plynový sporák, digestor, varná
kanvica, drez na umývanie riadu, skrinka na suché potraviny, nádoba na odpadky,
lekárnička prvej pomoci, záclona, záves

Spoločné WC – ženy ( vnútorný priestor )
Výbava: - 2 x záchodová misa (samostatné, uzamykateľné boxy), 2 x držiak na toaletný
papier, 2 x toaletná kefa, 1 x umývadlo so zmiešavačom teplej a studenej vody,
1 x polička na odkladanie toaletných potrieb, 1 x zrkadlo

Spoločné umyvárne – ženy ( vnútorný priestor )
Výbava: - 3 x polouzavreté sprchovacie kabíny so zmiešavačom teplej a studenej vody,
2 x držiak na toaletné potreby, 2 x vešiak na uterák,1 x umývadlo so
zmiešavačom teplej a studenej vody, 1 x polička na odkladanie toaletných
potrieb, 1 x zrkadlo, 1 x práčka

Spoločné WC – muži ( vnútorný priestor )
Výbava: - 2 x záchodová misa (samostatné, uzamykateľné boxy), 2 x držiak na toaletný
papier, 2 x toaletná kefa, 1 x umývadlo so zmiešavačom teplej a studenej vody,
1 x polička na odkladanie toaletných potrieb, 1 x zrkadlo, 1 x pisoár

Spoločné umyvárne – muži ( vnútorný priestor )
Výbava: - 2 x polouzavreté sprchovacie kabíny so zmiešavačom teplej a studenej vody,
2 x držiak na toaletné potreby, 2 x vešiak na uterák,1 x umývadlo so
zmiešavačom teplej a studenej vody, 1 x polička na odkladanie toaletných
potrieb, 1 x zrkadlo

Miestnosť pre upratovačky ( vchod z pavlače vľavo)
Výbava: - výlevka, 1 x skriňa pre odkladanie čistiacich prostriedkov, stôl, stolička
Sklad čistého prádla
Je riešený formou samostatných, uzamykateľných skríň s posuvnými dverami, ktorých
2 ks sú umiestnené ako vstavané skrine na chodbe a 1 ks vo vstupnej chodbe ( foyer ).

Sklad špinavého prádla
Je riešený formou malej uzamykateľnej miestnosti s vchodom z chodby.
Všetky miestnosti sú vetrateľné či už prirodzeným vetraním, alebo núteným vetraním
( WC, umyvárne ). Osvetlenie miestností je zabezpečené ako denným osvetlením, tak aj umelým
osvetlením, ktoré spĺňa základné požiadavky na osvetlenie. Vykurovanie a ohrev TÚV je
zabezpečené dvoma plynovými kotlami umiestnenými na poschodí, na ktorých je pravidelne
vykonávaná kontrola a následne vypracovaná revízna správa. Obdobne je to aj s kontrolou
elektrozariadení, plynu a stavu komínov.
Obslužný personál okrem iného využíva aj priestory na prízemí budovy, v ktorých je
zriadená šatňa na prezlečenie, k dispozícii majú aj samostatné WC, kuchynku, prístup k PC
a internetu. Miestnosť určená na styk s verejnosťou slúži zároveň aj ako recepcia.
Upratovanie, pranie bielizne ako aj jeho dopravu a ostatný servis zabezpečujú externé
firmy v rozsahu platných uzavretých zmlúv. Rozsah ich činnosti je stanovený prevádzkovým
poriadkom.
Zásobovanie pitnou vodou je zabezpečené z mestského vodovodu. Zber a likvidácia
tuhého odpadu je v rámci servisu mesta Košice na základe rozhodnutia.

2. Upratovanie, manipulácia s posteľnou bielizňou, opravy a údržba

Upratovanie
Priestory ubytovacej časti sa upratujú denne resp. podľa potreby. Táto činnosť je
zabezpečovaná externe prostredníctvom zamestnancov spoločnosti Ing. Marcel Juhás – EKO
Servis, s ktorou je uzatvorená Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác a služieb.
Rozsah prác je súčasťou tejto zmluvy.
Poverená upratovačka má k dispozícii miestnosť s umývadlom, tečúcou teplou a
studenou vodou umiestnené na poschodí. Miestnosť slúži zároveň ako sklad čistiacich
a dezinfekčných prostriedkov.

Denné upratovanie
Izby - vetranie izieb, výmena posteľnej bielizne pri zmene ubytovaného, vysávanie
kobercov, výmena hygienických sáčkov v odpadkových košoch
Kúpeľne a WC - hygienická očista a dezinfekcia, umývanie podláh, odstraňovanie škvŕn
na keramických obloženiach stien, dvier a ostatných umývateľných súčasti, výmena hygienických
sáčkov v odpadkových košoch. Podľa potreby sa doplňuje toaletný papier, mydlo a ďalšie
hygienické potreby. Podľa potreby a použitia sa zabezpečuje výmena uterákov a osušiek.
Chodby – umývanie podláh, schodiska, vysávanie kobercov, výmena hygienických
sáčkov v odpadkových košoch
Kuchynka – dezinfekčné umývanie pracovnej dosky a umývadla, odstraňovanie škvŕn na
keramických obloženiach stien, dvier a ostatných umývateľných súčasti kuchynskej linky, stolov
a stoličiek vo výbave kuchynky, výmena hygienických sáčkov v odpadkových košoch

Týždenné upratovanie
Izby - utieranie prachu z voľných plôch a parapetných dosiek, utieranie prachu z nábytku,
do výšky 1,7 m, čistenie dvier a zárubní, čistenie zrkadiel a sklenených častí nábytku, vysávanie
čalúnených častí nábytku, utieranie zásuviek a vypínačov, tepovanie kobercov a umývanie okien
podľa potreby,
Kúpeľne a WC - hygienickej očisty a dezinfekcie sprchovacích rohoží
Chodby – utieranie prachu z voľných plôch a parapetných dosiek, utieranie prachu
z nábytku, do výšky 1,7 m, čistenie dvier a zárubní, utieranie zásuviek a vypínačov, tepovanie
kobercov a umývanie okien podľa potreby,
Kuchynka – utieranie prachu z voľných plôch a parapetných dosiek, utieranie prachu
z nábytku, do výšky 1,7 m, čistenie dvier a zárubní, čistenie zrkadiel a sklenených častí nábytku,
vysávanie čalúnených častí nábytku, utieranie zásuviek a vypínačov, umývanie okien podľa
potreby,

Kvartálne upratovanie
Izby – vyprášenie matracov a prikrývok, vypranie záclon a závesov, umývanie okien
a dverí, umývanie vykurovacích telies, umývanie svietidiel, ometanie pavučín
Kúpeľne a WC - umývanie okien a dverí, umývanie vykurovacích telies, umývanie
svietidiel, ometanie pavučín.
Chodby – umývanie okien a dverí, umývanie vykurovacích telies, umývanie svietidiel,
ometanie pavučín.
Kuchynka – umývanie okien a dverí, vypranie záclon a závesov, umývanie vykurovacích
telies, umývanie svietidiel, ometanie pavučín.
Zápis o sanitácii vedie vedúci prevádzky v prevádzkovom denníku.
Manipulácia s posteľnou bielizňou
Čistenie a pranie použitej bielizne sa zabezpečuje prostredníctvom externej firmy
„Jedynka Serwis“ Pawel Kukla.
Čistá bielizeň je uskladňovaná vo vstavaných skriniach s posúvateľnými
a zamykateľnými dverami, ktoré sa nachádzajú na vstupe a chodbách spoločných priestorov
zariadenia. Prístup k čistej bielizni má iba na to poverená osoba. Čistá bielizeň sa prenáša do
jednotlivých izieb v koši na bielizeň.
Špinavá bielizeň je zhromažďovaná v na to určenej miestnosti s vchodom zo spoločných
priestoroch. Podľa potreby je následne balená na odvoz do práčovne externého dodávateľa služby.
Poškodená a opotrebovaná posteľná bielizeň sa z používania vyraďuje.

Opravy a údržba
Opravy a údržbu zariadenia ubytovacej časti má v pracovnej náplni údržbár, ktorý
po nahlásení poruchy u prevádzkara zariadenia (vedúceho pracovníka) zabezpečuje nápravu.
O opravách a údržbe sa vedie zápis v prevádzkovom denníku.
3. Postup pri zabezpečení ničenia živočíšnych škodcov
Ničenie živočíšnych škodcov je zabezpečené externe prostredníctvom spoločnosti
MR SERVIS spol. s r.o., s ktorou je uzatvorená zmluva o dielo.
Deratizácia sa prevádza 2 x ročne (obdobie jar a jeseň).
Dezinsekcia sa prevádza iba v prípade potreby.
4. Odstraňovanie tuhého odpadu, ich čistenie a dezinfekcia
Každá izba je vybavená odpadkovým košom, z ktorého je domový odpad odnášaný do
kontajnerov umiestnených pri hlavnej budove zariadenia.
Likvidácia odpadu z jednotlivých izieb sa uskutočňuje každý deň pri samotnom
upratovaní jednotlivých izieb. Po vyprázdnení domového odpadu sa všetky odpadkové koše
a samotný kontajner na komunálny odpad vyčistia a dezinfikujú aktuálne predpísaným
roztokom.
Likvidácia komunálneho odpadu je zabezpečená 1x za 2 týždne. Vývoz komunálneho
odpadu je zabezpečený mestom Košice na základe rozhodnutia.
Evidenciu o všetkých kontrolovaných skutočnostiach a plnení ostatných zásad uvedených
v tomto prevádzkovom poriadku, vrátane prevádzkovej kontroly, vedie vedúci prevádzky
v prevádzkovom denníku.

II. UBYTOVACÍ PORIADOK
1) Podmienky ubytovania a zásady ochrany zdravia
Klient, ktorý si prenajme izbu resp. apartmán v ubytovacom zariadení Hostel SRZ ( ďalej
len zariadenie ), sa súčasne zaväzuje, že bude dodržiavať ubytovací poriadok zariadenia.
V prípade jeho porušenia si vedenie zariadenia vyhradzuje právo na zrušenie objednávky,
vo výnimočných prípadoch aj vyhostenie ubytovaného z priestorov zariadenia.
1. V zariadení môže byť ubytovaný len hosť, ktorý je na ubytovanie riadne prihlásený. Na
nahliadnutie pracovníkovi recepcie za týmto účelom ihneď po príchode predloží svoj občiansky
preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti v zmysle Zákona č. 135/82 Zb. o hlásení
a evidencii pobytu občanov v platnom znení a v zmysle Zákona č. 428/2008 Z. z. o ochrane
osobných údajov v platnom znení.
2. Každý hosť, ktorý nie je štátnym občanom SR je povinný v zmysle Zákona č. 48/2008 Z.
z. o pobyte cudzincov v platnom znení vyplniť a odovzdať úradné tlačivo o hlásení pobytu na
recepciu, predložené pri príchode pracovníkom recepcie, pričom všetky požadované údaje je
povinný uviesť pravdivo a úplne.
3. Prevádzkovateľ zariadenia vydá klientovi pri nástupe na ubytovanie ubytovací preukaz, na
ktorom bude uvedený názov zariadenia, meno, číslo izby, počet osôb, príchod a odchod, ako aj
ďalšie dôležité údaje o otváracích hodinách zariadenia.
4. Zariadenie poskytuje klientovi služby minimálne v rozsahu a kvalite určenej príslušnou
vyhláškou o kategorizácii a zatrieďovaní ubytovacích zariadení, podľa ktorej je ubytovacie
zariadenie Hostel SRZ ubytovacím zariadením s časovo obmedzeným ubytovaním s nižším
štandardom.
5. Ubytovanie v zariadení je povolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté infekčnými
chorobami.
6. Na základe objednaného ubytovania sa v deň príchodu môže klient ubytovať v čase od
14.00 h do 17.00 h. (Ak klient plánuje príchod mimo tejto doby, musí sa individuálne dohodnúť
so zástupcom prevádzkovateľa.) Do tejto doby zariadenie pre klienta izbu rezervuje, pokiaľ v
objednávke nebola iná požiadavka a zariadenie ju potvrdilo. Ak klient do 17.00 h nenahlási svoj
neskorší príchod, po 17.00 h môže zariadenie izbou voľne disponovať, pokiaľ sa s klientom
nedohodne inak. V prípade, že klient uhradil zálohovú platbu, je zariadenie povinné podržať
rezerváciu do 22.00 h. Za predpokladu, že klient nenastúpi na pobyt ani po tomto termíne,
zariadenie nie je povinné zálohovú platbu v cene nocľahu za prvú noc klientovi vrátiť.
7. Ak klient požiada o predĺženie ubytovania, zariadenie mu môže požadované ubytovanie
poskytnúť. Zariadenie však nie je povinné poskytnúť pôvodnú izbu, v ktorej bol klient ubytovaný.
8. Klient používa izbu počas doby, ktorú si dohodol so zariadením.
9. Ak nebol čas ubytovania vopred dohodnutý, odhlási klient svoj pobyt najneskôr do 10.00
hodiny posledného dňa pobytu. V tom istom čase izbu uvoľní. Ak tak klient neurobí
v stanovenom termíne, zariadenie mu môže účtovať pobyt za nasledujúci deň.
10. Klient, ktorý sa ubytuje pred 6.00 hodinou rannou, uhradí cenu ubytovania za celú
predchádzajúcu noc.
11. Klient, ktorý požaduje ubytovanie pred 12.00 hodinou, a preto sa izba nemohla
predchádzajúcu noc prenajať, klient platí ubytovanie aj za predchádzajúcu noc.
12. Vo vlastnom záujme si klient pred obsadením izby prekontroluje stav a funkčnosť
zariadení na izbe a prípadné poruchy a nedostatky ihneď nahlási na recepcii.
13. Klient súhlasí s tým, že počas celej doby trvania prenájmu ubytovania má za účelom
vykonania svojich služobných povinností právo do jeho izby vstúpiť chyžná, údržbár prípadne
vedúci zariadenia.
14. Zariadenie nezodpovedá tak za veci prinesené klientom do izby ubytovacieho zariadenia,
ako aj za škodu na odložených veciach.
15. Zariadenie zodpovedá za prípadné nezhody alebo konflikty medzi hosťami, ale v rozsahu
zákonných možností urobí nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie poriadku a pokoja v
ubytovacích priestoroch.
16. Na izbe môže hosť prijímať návštevy iba so súhlasom príslušného pracovníka zariadenia
po zapísaní do knihy návštev v čase od 8.00 hodiny do 22.00 hodiny. V takomto prípade je
hosťovi účtovaný ubytovací poplatok vo výške 50% z pultovej ceny ubytovania.
17. Pracovník zariadenia nie je oprávnený podávať akékoľvek informácie o ubytovaných
hosťoch tretím osobám (s výnimkou príslušníkov polície po ich legitimovaní sa a preukázaní
opodstatnenosti požadovať tieto údaje) ani povoliť návštevu tretej osoby hosťa bez jeho súhlasu.
18. Pri ochorení alebo zranení klienta zariadenie zabezpečí poskytnutie lekárskej pomoci,
prípadne prevoz do nemocnice.
19. Klient nesmie premiestňovať zariadenie, nábytok, vykonávať opravy alebo akékoľvek
zásahy do telefónnych prístrojov, rozhlasových alebo televíznych prijímačov, prípadne do
elektrickej siete alebo inej inštalácie na izbe alebo v spoločenských miestnostiach zariadenia.
20. Celý areál Hostel SRZ je nefajčiarsky - na izbe alebo v spoločných priestoroch zariadenia
klient nesmie fajčiť tabakové výrobky.
21. Posteľná bielizeň, uteráky a osušky sa v zariadení vymieňajú raz za päť dní, alebo podľa
potreby.
22. Poriadok na izbe sa robí denne alebo podľa potreby. V prípade, že si hosť neželá byť
rušený, použije závesku na kľúč.
23. Kuchynský riad, príbory a iné vybavenie kuchynky je zakázané vynášať mimo nej.
24. V objekte zariadenia, a osobitne na izbe, klientovi nie je povolené používať vlastné
elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov slúžiacich k osobnej
hygiene klienta (holiace strojčeky, sušiče vlasov, nabíjačky na bežné spotrebné elektrické prístroje
a pod.).
25. V prípade požiaru je klient povinný riadiť sa pokynmi zodpovedných pracovníkov
(v zmysle požiarneho evakuačného plánu) a po príchode jednotky PO pokynmi veliteľa zásahu.
26. Na izbe a chodbách zariadenia sa klient nesmie správať hlučne, zabávať, nahlas počúvať
reprodukovanú hudbu alebo iným spôsobom rušiť ostatných hostí zariadenia. V čase od 22.00
hodiny do 6.00 hodiny je klient povinný dodržiavať nočný pokoj.
27. So súhlasom prevádzkovateľa (vedúceho, resp. zástupcu) sa môžu v zariadení
Hostel SRZ organizovať spoločenské akcie i po 22.00 hod.; a to v priestoroch na to určených, nie
však na izbách.
28. Z bezpečnostných dôvodov deti do 12 rokov nie je povolené ponechávať bez dozoru
dospelých na izbe, chodbách a v ostatných spoločenských priestoroch zariadenia.
29. Ubytovanie domácich zvierat nie je v zariadení povolené.
30. Klientovi nie je dovolené brať na izbu športové náradie a predmety, na ktorých úschovu je
vyhradené iné miesto.
31. Klient má právo využívať všetky zariadenia prenajatej izby a spoločenských miestností,
ako aj spoločných priestorov.
32. Za všetky škody spôsobené na majetku zariadenia zodpovedá klient podľa platných
predpisov.
33. Pri odchode z izby je klient povinný vodovodné uzávery uzavrieť, vypnúť elektrické
spotrebiče a zhasnúť osvetlenie miestností, uzatvoriť okná a pri odchode zavrieť dvere a kľúč
odovzdať na recepcii.
34. Klient platí účet za ubytovanie pri príchode (resp. pri odchode zo zariadenia).
35. Za ubytovanie a ostatné služby je klient povinný platiť ceny v súlade s platným cenníkom,
ktorý je k dispozícii na recepcii zariadenia.
36. Zariadenie nie je povinné zabezpečiť bezplatné parkovanie pre ubytovaných klientov.
37. Za stratu kľúčov od izby a hlavného vchodu, ich poškodenia (alebo poškodenia zámkov)
je účtovaný poplatok 20 Eur za každý kľúč, alebo zámok.
38. Návrhy na zlepšenie činnosti zariadenia a prípadné sťažnosti hostí prijíma vedenie
zariadenia.
39. Kniha prianí a sťažností je k dispozícii na prístupnom mieste recepcie zariadenia.
40. Lekárnička prvej pomoci je umiestnená v kuchynke
41. Klient je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku od momentu, kedy
si prenajal izbu. V prípade, že ho závažným spôsobom poruší, vedenie zariadenia má právo
odstúpiť od zmluvy a poskytnutí ubytovacej služby aj pred uplynutím dohodnutej doby.
42. Tento ubytovací poriadok je k dispozícii klientom na izbách a recepcii zariadenia na
viditeľnom mieste.

III. PLATBY, STORNOPOPLATKY a VYKONÁVANIE
ZMIEN V UŽ DOHODNUTÝCH PODMIENKACH
Podmienkou pre záväznú rezerváciu ubytovania je vyplatenie plnej sumy. Bez vyplatenia
rezervácia nie je platná (resp. rezervácia nie je záväzná).
1. Základné podmienky pre prijatie platby za ubytovanie:
a) platbu je nutné uhradiť v deň záväznej rezervácie
b) uvedené platí vždy pri záväznej rezervácií bez ohľadu na termín rezervácie
c) platba vopred neplatí pre stálych hostí*
V prípade, ak zákazník zaplatí za izbu plnú cenu a potom svoj pobyt skráti a nárokuje si
na vystornovanie časti platby, časť pobytu sa môže vystornovať bez poplatku len v prípade, že
zariadenie Hostel SRZ kvôli tejto rezervácii nestratil iného zákazníka alebo neutrpel inú stratu.
*Stálym hosťom sa rozumie hosť zapísaný v Knihe stálych hostí a je písomne schválený
vedúcim recepcie.
Poznámky: Pri ubytovaní sa platby na faktúru so splatnosťou neposkytujú.
2. Stornopoplatky pri zrušení ubytovania:
a) Bez ohľadu na termín zrušenia rezervácie zo strany zákazníka je stornopoplatok 30 % z
ceny pobytu
3. Stornopoplatky pri zmene počtu osôb:
Uvedené pravidlá platia pre všetky druhy ubytovania a pobyty, ktoré neboli zrušené, ale
boli iba pozmenené.
- ak sa zmena uskutoční viac ako 3 dni pred plánovaným príchodom hostí – bez stornopoplatku
- pri ubytovaní sa účtuje taký počet osôb, aký je nahlásený najneskôr 3 dni pred plánovaným
pobytom v zariadení Hostel SRZ, t.j. za neobsadené ubytovanie pri neoznámení zmeny alebo pri
oznámení zmeny menej ako 3 dni pred konaním akcie (pobytu) sa účtuje 100% stornopoplatok

Zodpovedné osoby:

Ing. Miroslav Fečko - konateľ – 0905 932 380 .................................
Alexander Ráthy – konateľ – 0905 851 676 .................................
Štefan Kopčo – za majiteľa – 0903 101 238 .................................

V Košiciach 1.3.2016